Wynajem

  1. Możliwość bezinwestycyjnego pozyskania najwyższej klasy urządzeń.
  2. Rozwiązanie problemu kosztownego serwisu: – bezpłatne przeglądy, konserwacje, naprawy, wymiany, dojazdy – bezpłatne wszystkie materiały eksploatacyjne, części zamienne – “wieczysta gwarancja”.
  3. Koniec kłopotów ze złą jakością kopii lub unieruchomionym urządzeniem.
  4. Lepsze planowanie wydatków na obsługę sprzętu biurowego.
  5. Brak kosztów związanych z zakupem i magazynowaniem materiałów eksploatacyjnych.
  6. Uniknięcie problemów i kosztów prowadzenia ewidencji zakupów mat.eksploat. i części zamiennych.
  7. Obniżenie podatku dochodowego – rata dzierżawna stanowi koszt uzyskania przychodu.

WYNAJEM – polega na wpłacaniu co miesiąc określonego czynszu za użytkowanie kopiarki nie angażując środków własnych na zakup urządzeń. Opłaty własne, które są kosztem uzyskania przychodów, kalkulowane są na podstawie ceny jednej kopii pomnożonej przez zadeklarowaną ilość kopii wykonaną przez użytkownika w danym miesiącu.

W ZAMIAN OFERUJEMY – pełną, bezpłatną obsługę serwisową obejmującą przeglądy, jak i naprawy ewentualnych usterek, bezpłatne dojazdy, a także bezpłatne dostarczenie materiałów eksploatacyjnych w ilościach zgłoszonych przez użytkownika. Przez cały czas dzierżawy kopiarka pozostaje własnością wydzierżawiającego, a użytkownik nie ponosi już żadnych dodatkowych kosztów. – urządzenie zastępcze w przypadku niemożności usunięcia usterki na miejscu u Klienta. Miesięczny czynsz podstawowy zawiera koszt dzierżawy kopiarki oraz wszystkie koszty administracyjne, materiały eksploatacyjne jak: toner deweloper, bęben światłoczuły oraz inne części. Nieodpłatne są również okresowe przeglądy techniczne i konserwacje, ewentualne naprawy i wymiany oraz dojazd serwisu do miejsca użytkowania urządzenia. Wszystkie opłaty związane z dzierżawą kopiarki mogą być zaliczane jako koszty uzyskania przychodów firmy.

Aktualnie nasza propozycja dzierżawy kopiarek zawiera – kopiarki cyfrowe niskonakładowe, średnionakładowe oraz wysokonakładowe. Na życzenie Klientów kopiarki wyposażone są w: kartę drukarki, kartę sieciową, skaner, faks, bank papieru, podstawę /szafkę/ z dodatkowymi kasetami.

.

Ineo 227

Wielofunkcyjne czarno białe urządzenie posiadające skaner kolorowy A3, drukarkę sieciową, ksero, e-maila, 2 kasety, szafkę

Ineo +258

Sed ultricies vitae ex vel cursus. Fusce convallis augue purus, sed feugiat quam faucibus ac.

Lorem ipsum

Sed ultricies vitae ex vel cursus. Fusce convallis augue purus, sed feugiat quam faucibus ac.

Lorem ipsum dolor

Leasing

Pomagamy w leasingu oraz w wynajmie kopiarek.

Współpracujemy z renomowaną firmą Grenke Leasing oferującej leasing tradycyjny i optymalny.

Zalety leasingu

. Dostęp do nowoczesnej technologii 
Leasing umożliwia prowadzenie polityki szybkiej ekspansji rozwojowej i szybkiego reagowania na rozwój techniki i zmiany rynku.

. Małe obciążenie finansowe 
Korzystanie ze środków obcych, uzyskiwanych z leasingu, zwiększa płynność środków finansowych przedsiębiorstw

. Duże możliwości inwestycyjne 
Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach mogą odbywać się już przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych

. Uproszczone procedury 
Zdecydowanie łatwiejsze procedury i wymogi dokumentowe niż w przypadku alternatywnych form finansowania.

. Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania całej kwoty będącej jego wartością

. Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność

. Czysty zysk podatkowy 
Opłata początkowa oraz wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu
Urządzenia nie muszą być amortyzowane dłużej niż są efektywnie wykorzystywane

Business parthners

Duis aliquam, risus sit amet varius congue, mi nisl volutpat metus, eget facilisis risus dolor vitae nisl. Morbi ac enim ac ex vulputate sodales.

Problem solved

Duis aliquam, risus sit amet varius congue, mi nisl volutpat metus, eget facilisis risus dolor vitae nisl. Morbi ac enim ac ex vulputate sodales.